• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

I Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki pt. „Wiersze polskie- książka do czytania uczestniczącego”

Email Drukuj PDF

 

I Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki pt. „Wiersze polskie- książka do czytania uczestniczącego”

Organizator: OREW przy Stowarzyszeniu "Przymierze - Ziemia Piska" z siedzibą w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 11A

Osoby do kontaktu: Agnieszka Dąbrowska, Anna Łukaszewicz, Monika Słapińska,

 Nr tel. 695 998 596

Cele konkursu:

- wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), jako formy przekazu;

-pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni;

-propagowanie współpracy dziecka z dorosłym w procesie twórczym;

-podkreślanie znaczenia komunikacji alternatywnej i wspomagającej w związku z Międzynarodowym miesiącem AAC obchodzonym w październiku.

Regulamin konkursu:

1.      Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół i ośrodków specjalnych w dwóch kategoriach wiekowych: I- 6-12 lat, II-13-18 lat

2.      Format pracy maksymalnie A4.

3.      Kartki powinny być zalaminowane i spięte.

4.      Książkę opieramy na znanych utworach polskich poetów lub tekstach autorskich.

5.      Termin nadsyłania prac mija z dniem 11.11.2017 (data stempla pocztowego).

Adres: Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

przy Stowarzyszeniu „Przymierze- Ziemia Piska”

Pl. Daszyńskiego 11A

12-200 Pisz

Z dopiskiem „Wiersze polskie- książka do czytania uczestniczącego”

6.      Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek, ucznia, nazwę,

e- mail, tel. placówki oraz imię i nazwisko dorosłego, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

7.      Należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie.

8.      Wyłonienie laureatów I, II, III miejsca w I i II kategorii wiekowej dokona Jury powołane przez organizatora, a wyniki zostaną ogłoszone 24.11.2017 r. na stronie orew.ziemiapiska.pisz.pl

9.      Laureaci I, II i III miejsca w każdej z kategorii otrzymają nagrody i dyplomy drogą pocztową.

10.  Prace nie będą zwracane wykonawcom.

Życzymy owocnej pracy!

Agnieszka Dąbrowska

Monika Słapińska

Anna Łukaszewicz
 

| OREW W PISZU |